Igualada - 09 de setembre 2020

  • L’ajut consta de quatre línies: el gran format, les noves dramatúrgies i tendències, lacooperació entre companyies i l’àmbit jove  • Les companyies seleccionades estrenaran les produccions a l’edició de 2022  • Les candidatures es podran presentar del 5 d’octubre al 6 de novembre a través del web de la fira


La fira d’espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada obrirà aquest octubre una convocatòria pública de Suport a la producció i exhibició. El nou ajut té per objectiu estimular el sector de les arts escèniques per a tots els públics fomentant la creació, sent un referent per a les companyies i marcant el camí de les línies de programació del país per mantenir el nivell artístic i de qualitat del mercat.


La convocatòria consta de quatre línies d’actuació d’acord a les quatre potes de programació de la fira: el gran format, les noves dramatúrgies i tendències, el foment de la cooperació entre companyies i l’àmbit jove.


La Línia gran format s’adreça a projectes amb un format que surti dels circuits convencionals (per volum, número d’intèrprets, fitxa tècnica, etc.); la Línia noves dramatúrgies i tendències consisteix en aquells projectes per a un públic de fins a 12 anys que apostin per la innovació i l’experimentació, i que assumeixin un risc en la seva proposta artística ja sigui per la temàtica, la dramatúrgia, el concepte o la posada en escena (es valorarà que comptin amb la complicitat d’algun col·laborador extern especialitzat com ara dramaturgs, videoartistes, filòsofs, etc.); la Línia foment de la cooperació entre companyies aixopluga els projectes per a un públic de fins a 12 anys que promoguin la cooperació i el treball entre companyies de diferents territoris i estiguin dissenyats amb una voluntat clara d’internacionalització, ja sigui pel llenguatge utilitzat, el tema o la mobilitat; i la Línia jove rau en projectes realitzats per companyies emergents que plantegen els seus espectacles per a un públic a partir de 12 anys (es valorarà que tinguin cinc o menys anys d’antiguitat i que el 50% de l’equip artístic tingui 30 anys o menys).


Les companyies seleccionades gaudiran d’una dotació econòmica en concepte d’ajut a la creació; sumaran còmplices al projecte com ara equipaments públics i privats, entitats programadores o festivals que podran implicar-se tant en el procés de creació com en la posterior explotació; comptaran amb un espai de residència i amb assessorament artístic i tècnic, a més del seguiment i acompanyament durant el procés de creació; i, finalment, estrenaran la producció a l’edició 2022 de la Mostra Igualada.


La presentació de candidatures començarà el proper 5 d’octubre i restarà vigent fins al 6 de novembre (inclòs) a través d’un formulari disponible aquí, on constaran les bases de la convocatòria. La resolució tindrà lloc durant el mes de desembre de 2020.

Notícies