Condicions de contractació

L’adquisició d’una entrada per la Mostra Igualada suposa l’acceptació de les següents condicions:

 

1. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Cada codi de barres és únic i permet un únic accés. L’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida als punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. Així mateix, el portador de l’entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte.

 

2. En el cas d’haver aplicat un descompte a la compra de l’entrada, l’Organització requerirà l’acreditació del mateix per poder accedir al recinte.

 

3. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment. En aquest cas, l’Organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.

 

4. Es prohibeix filmar o enregistrar aquest espectacle. Igualment, és prohibit l’ús del flash, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’Organització consideri perillós.

 

5. És reservat el dret d’admissió.

 

6. El portador autoritza a l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i tinences per tal de verificar que es compleixin les condicions de seguretat.

 

7. No es permet entrar a la sala un cop començat l’espectacle, fins a la mitja part si n’hi hagués.

 

8. Cal conservar aquesta entrada fins a la sortida del recinte.

 

9. L’Organització es reserva el dret de modificar el programa de l’espectacle.

 

10. Qualsevol reclamació relacionada amb l’espectacle s’haurà d’adreçar a l’Organització amb la presentació de l’entrada.