On menjar

Els Restaurants de la Mostra s’identifiquen amb un cartell acreditatiu a l’entrada de l’establiment.

 

Avinguda Dr Pasteur, 45

Tel. 93 804 33 51

Carrer del Sol, 19

Tel. 93 803 66 26

Plaça de Catalunya, 1

Tel. 93 131 35 98

Carrer Sant Pau, 9

Tel. 93 803 00 78

Carrer Sant Magí, 58

Tel. 93 803 46 60

Carrer Traginers, 5

Tel. 93 805 01 63