11è Mercat de projectes d'espectacles

Dijous 26 de març a les 12:45

Lloc: Auditori del Museu Comarcal (Dr. Joan Mercader, s/n)

Condicions de participació

Mostra Igualada organitza l’11è Mercat de projectes d’espectacles, enguany amb importants novetats, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar tot el procés de creació d’un espectacle per a públic infantil o juvenil, des de la idea i preproducció a l’estrena del projecte.
 
El Mercat de Projectes consistirà en la presentació pública dels projectes seleccionats, davant d’un auditori integrat per professionals del sector de les arts escèniques dins el context de la Mostra Igualada 2020. L’objectiu serà possibilitar la producció d’aquests projectes a través de diversesfórmules: des de la contractació prèvia de l’espectacle abans de ser estrenat, passant per la inversió econòmica en la producció, les residències tècniques o altres modalitats de suport que puguin sorgir durant la sessió.
 
A més a més, i com a novetat, Mostra Igualada farà un seguiment durant tot l’any dels projectes seleccionats, oferint assessorament especialitzat i facilitant espais de residència sempre i quan sigui possible. Si el projecte es desenvolupa satisfactòriament, Mostra Igualada es compromet a estrenar la producció a la propera edició de la fira, sempre i quan assoleixi els barems de qualitat i professionalitat artística propis de la Mostra.
 

Destinataris

Companyies que disposin d’un projecte d’espectacle adreçat a infants o joves, o que pugui ser atractiu per a aquestes franges d’edat, i que no es trobi encara en fase de producció.
 
Enguany es valorarà especialment les companyies emergents, és a dir totes aquelles companyies de cinc o menys anys d’antiguitat i/o que no hagin estrenat més de dos espectacles.

Mostra Igualada ofereix

 • L’organització i difusió de la presentació pública dels projectes seleccionats. La presentació tindrà lloc el dijous 26 de març de 2020 a les 12:45 del matí en el marc de la 31a edició de Mostra Igualada, procurant, dins les possibilitats de la fira, l’assistència de professionals del sector de les arts escèniques que puguin estar interessats en els projectes que es presentin.
 • Als responsables dels projectes seleccionats, ofereix una sessió de formació (màxim 2 persones per projecte seleccionat): el taller pràctic “Elevator Pitch”, per ajudar a preparar la presentació a la Mostra. La data de la formació s’anunciarà més endavant. Aquest taller està organitzat pel Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l’ICEC i Mostra Igualada.
 • Finalitzada la Mostra Igualada, enviar als responsables dels projectes seleccionats la informació de contacte dels professionals assistents al Mercat de projectes d’espectacles.
 • Seguiment del projecte per part de l’equip de la Mostra des de la presentació al Mercat fins a la seva estrena.
 •  Assessorament, segons les necessitats de cada projecte, per part de les diferents àrees de la Mostra: producció, comunicació, tècnica, etc.
 • Mediació amb altres equipaments culturals per aconseguir residències, prèvies, etc.
 • Estrena del projecte a la programació oficial de la Mostra Igualada 2021.

Els sol·licitants, en cas de ser seleccionats, es comprometen a

 • Acceptar aquestes condicions de participació.
 • Assistir a la sessió de formació prèvia a la presentació pública dels projectes organitzada per Mostra d’Igualada i l’SDE.
 • Facilitar tota la documentació i informació que es reclami des de l’organització.
 • Acceptar l’assessorament que des de Mostra Igualada es proposi.
 • Mantenir informat a l’equip de Mostra Igualada de les diferents fases del procés de creació i producció de l’espectacle.

Documentació a presentar

DOSSIER del projecte d’espectacle on hi constin els següents apartats (es detallen els apartats de forma orientativa, si bé no són tots obligatoris):
 • títol de l’espectacle i autor
 • dades de contacte de la companyia/productora
 • sinopsi
 • fitxa artística
 • posada en escena (escenografia, vestuari, il·luminació, etc.)
 • pla de producció
 • pressupost global, finançament previst i pla d’explotació
 • trajectòria de la companyia i/o de l’equip artístic
 • altra informació que considereu oportuna
Descarrega’t les bases de participació
 
Presenta la teva proposta a companyies@mostraigualada.cat fins el 14 de febrer