Actuar a la fira

Requisits artístics

 
El període de presentació de sol·licituds per participar a Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils del 2020 comprèn del 19 de juny al 15 d’agost de 2019. 
 
La convocatòria està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, música, circ, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais tancats com a l’exterior. Les propostes també poden ser de petit, mitjà o gran format i poden combinar diversos gèneres. Es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l’aportació en el format, i la dramatúrgia.
 
La Direcció Artística de la fira, encarregada del procés de selecció de les propostes, dona preferència als espectacles que s’hagin estrenat en el darrer any abans de l’edició en què es presenta la sol·licitud o que tinguin com a data d’estrena la Mostra Igualada. També tindran prioritat en la selecció les companyies que no hagin participat en l’edició anterior.

Condicions de participació

 
La sol·licitud de participació de companyies a la Mostra Igualada implica l’acceptació de les següents Condicions de Participació:
 
1.- Condicions econòmiques
 
S’estableix que les companyies que participen a la Mostra Igualada no percebran l’import que correspon al seu caixet habitual.
A les companyies de fora de Catalunya, la Mostra pactarà amb cada companyia una quantitat fixa, independentment del número de funcions que realitzin, en concepte de desplaçament i despeses generals.
A les companyies de Catalunya, la Mostra els pagarà una quantitat fixa, independentment del número de funcions que realitzin, en concepte de despeses generals.
El barem que aplicarem serà el següent:
  • D’1 a 3 integrants: 500 € + IVA
  • De 4 a 6 integrants: 600 € + IVA
  • Més de 7 integrants: 700 € + IVA
2.- Condicions tècniques
 
Mostra Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de la fira.
 
3.- Allotjament i dietes de les companyies
 
Número de persones
Mostra Igualada comptabilitzarà com a integrants d’una companyia, a efectes de manutenció, el número d’intèrprets a escena més una persona en qualitat de tècnic.
 
Manutenció
Mostra Igualada, mitjançant el sistema que la mateixa organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i/o sopar) a la companyia segons l’horari i dies de les seves funcions.
 
Allotjament
Com a norma general, Mostra Igualada només es farà càrrec de l’allotjament de les companyies de fora de Catalunya, en cases de famílies acollidores.
 
4.- Final
 
Aquestes “Condicions de Participació” de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i l’Ajuntament d’Igualada.
 
Per participar a la Mostra Igualada és indispensable enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional dins els terminis d’inscripció per cada espectacle que es vulgui presentar.