Suport a la producció i exhibició

Suport a la producció i exhibició
Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils engega, del 5 d’octubre al 6 de novembre de 2020, el Suport a la producció i exhibició per a companyies amb quatre línies d’actuació. Les companyies que rebin el suport de la fira estrenaran les seves produccions a l’edició de 2022.
 
Abraça els quatre eixos de programació de la fira amb la voluntat que serveixi d’estímul, tant a les companyies, com a les entitats programadores del país, per poder mantenir el nivell creatiu i de qualitat del mercat.
 
Es prendrà en consideració el valor artístic dels projectes, l’impacte en el mercat i el recorregut de les propostes, així com la incorporació de la paritat en el si dels projectes i els equips de treball.

Objectius

  • Fomentar la creació
  • Ser un referent per a les companyies d’arts escèniques per a tots els públics
  • Incidir en les línies de programació del país

4 línies de suport

Gran format

Projectes amb un format que surti dels circuits convencionals, ja sigui perquè és un gran format, perquè hi ha un número elevat d’intèrprets, perquè la fitxa tècnica o les hores de muntatge són elevades.
 
La intenció és potenciar i animar a les companyies a buscar formats que normalment no acostumen a estar presents en els circuits d’exhibició del nostre país.

Noves dramatúrgies i noves tendències

Projectes que apostin per la innovació i l’experimentació, i que assumeixin un risc en la seva proposta artística ja sigui per la temàtica, per la dramatúrgia, pel concepte, o per la posada en escena.
 
Es dirigeix a propostes adreçades a un públic de fins a 12 anys.
 
Es valorarà:
 • Projectes que tinguin la complicitat d’algun col·laborador extern especialitzat (per ex. dramaturgs, videoartistes, filòsofs…)

Foment de la cooperació entre companyies

Projectes que fomentin la cooperació i el treball entre companyies de diferents territoris. Espectacles dissenyats amb la clara voluntat d’internacionalització, ja sigui pel llenguatge utilitzat, el tema, o la mobilitat.
 
Es dirigeix a propostes adreçades a un públic de fins a 12 anys.

Joves

Projectes realitzats per companyies emergents que plantegen els seus espectacles per un públic jove.
 
Es dirigeix a propostes adreçades a un públic a partir de 12 anys.
 
Es valorarà:
 • Companyies emergents de cinc o menys anys d’antiguitat.
 • Projectes on el 50% de l’equip artístic (intèrprets, director, dramaturg, escenògraf…) tingui 30 anys o menys.

Què ofereix la Mostra?

 • Dotació econòmica en concepte d’ajut a la creació
  • Inclourà els possibles assajos oberts a Igualada i les activitats amb escoles i instituts de la ciutat.
  • La dotació total de les quatre línies serà de 20.000€ impostos inclosos (la quantia final de cada línia en cap cas podrà superar els 15.000€).
  • Aquest ajut es complementarà amb la col·laboració econòmica i d’exhibició d’altres equipaments i festivals del país que entraran a formar part del projecte.
 • Estrena de l’espectacle en el context de la Mostra Igualada 2022
  • El preu del catxet per l’exhibició a la Mostra es negociarà individualment seguint els mateixos criteris que la resta de companyies seleccionades al programació oficial.
 • Còmplices al projecte (equipaments públics i privats, entitats programadores o festivals), que es puguin implicar tant en el procés de creació com en la posterior explotació.
 • Residència a l’espai que millor s’escaigui al projecte, ja sigui a Igualada o a l’espai escènic d’un còmplice.
 • Assessorament, tant artístic com tècnic que necessitin les companyies, a més del seguiment i acompanyament durant el procés de creació.

 

Forma de pagament

 
Les companyies seleccionades firmaran un contracte amb Mostra Igualada i hauran de presentar una factura a finals del mes de desembre de 2020.

Calendarització

Dilluns 5 d’octubre de 2020

Obertura del formulari per presentar candidatura al suport a la producció i exhibició en aquesta pàgina web.

Divendres 6 de novembre de 2020 (inclòs)

Tancament del formulari per presentar candidatura al suport a la producció i exhibició.

Els projectes seleccionats s’anunciaran durant el mes de desembre de 2020.

Com inscriure-s'hi?

Per tal d’inscriure el projecte caldrà complimentar el formulari de la convocatòria Suport a la producció i exhibició disponible al final d’aquesta pàgina web.
 
Les companyies que vulguin optar a la convocatòria només podran presentar-se a una de les quatre línies d’ajut.
 
Per qualsevol informació o dubte no recollit en aquestes bases, podeu enviar un correu electrònic a companyies@mostraigualada.cat

Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la corresponent resolució, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir amb posterioritat. La persona o persones que rebin l’ajut hauran de complir les obligacions establertes en la normativa de contractes públics i en la Llei general de subvencions.
 
Document Bases Suport a la producció i exhibició
 
PDF CATALÀ PDF CASTELLÀ
 
 
Formulari inscripció
 
El període per presentar projectes ha finalitzat